برنامه هفتگی دبیرستان دوره اول و دوم

برنامه تابستان ۹۸ دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی- دریافت فایل PDF

 

برنامه تابستان ۹۸ دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی- دریافت فایل PDF

برنامه های سال تحصیلی ۹۸-۹۷