Posts Tagged '13 آبان روز دانش آموز'

جشن گرامیداشت روز دانش آموز دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

نوشته شده توسط:

در پاسداشت روز ۱۳ آبان و ارج نهادن به روز دانش آموز مراسم ویژه ای با اجرای چند برنامه فرهنگی و هنری و تقدیر از تعدادی ار دانش آموزان در موضوعات مختلف در دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲ برگزار شد.

۱

۰