Posts Tagged 'کارگاه آموزشی'

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره تحصیلی دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه ۲

نوشته شده توسط:

در آستانه برگزاری امتحانات ترم اول، کارگاه آموزشی بحث و بررسی ویژگیهای رفتاری دانش آموزان و برنامه ریزی فرآیند تحصیلی در طی ۲ روز با حضور اولیای محترم دانش آموزان و مشاورین دبیرستان پروفسور سمیعی “دوره اول شعبه۲”  برگزار شد.

۰