Posts Tagged 'شورای دانش آموزی'

جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای دانش آموزی دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

نوشته شده توسط:

در راستای برگزاری جلسات مشورتی شورای دانش اموزی دبیرستام غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

در جلسه ای پس از تعیین وظایف شورا در سطح مدارس از سوی مدیر دبیرستان، اعضای هیئت رئیسه دانش آموزی با رای دادن دانش آموزان عضو شورا به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رادین سیرتی – رئیس شورا

۲- محمد رضا جعفری – نایب رئیس شورا

۳- هیراد زارع – منشی و رابط

۴- آریا عماد زاده – عضو

۵- امیر علی حقیری – عضو

۰

انتخابات شورای دانش آموزی-دبیرستان دروه اول پروفسور سمیعی شعبه ۲

نوشته شده توسط:

در روز چهارشنبه ۳ آبان ماه همزمان با هفته انجمن اولیا و مربیان ، انتخابات شورای دانش آموزی در این دبیرستان با شور و هیجان خاصی برگزار گردید. در این انتخابات ۲۱ دانش آموز کاندید بودند که از بین آنها نفرات زیر انتخاب شدند:

۱- محمدرضا جعفری ۵۲ رای

۲-هیراد زارع قوی پنجه ۳۶ رای

۳-رادین سیرتی ۳۶ رای

۴-آریا عماد زاده ۳۶ رای

۵-امیر علی حقیری ۳۵ رای

نفرات علی البدل

۱-پرهام کرامتی ۳۱ رای

۲-آرشین رضوی مقدم ۲۷ رای

در زیر میتوانید برخی از تصاویر این انتخابات را مشاهده نمایید

۰

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پروفسور سمیعی شعبه ۱

نوشته شده توسط:

همزمان با سراسر کشور امروز ۳ آبان انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان پروفسور سمیعی شعبه ۱ با حضور مدیریت مدرسه،معاونین و دانش آموزان این مدرسه برگزار شد. wp_20161024_12_34_55_rich-copywp_20161024_12_37_40_raw-copywp_20161024_12_43_54_raw-copywp_20161024_12_44_29_raw-copywp_20161024_12_44_46_raw-copywp_20161024_12_45_37_raw-copywp_20161024_12_45_52_raw-copywp_20161024_13_08_50_raw-copywp_20161024_13_19_49_raw-copywp_20161024_13_28_04_raw-copywp_20161024_14_03_53_raw-copy

۰