Posts Tagged 'سرویس'

اطلاعیه مهم برای دانش آموزان پایه هفتم

نوشته شده توسط:

قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی
جهت دریافت کارنامه تابستانه دانش آموزان پایه هفتم ، رفع نواقص پرونده های ثبت نامی دانش آموزان ، پرداخت وجه شهریه تابستانی ، وضعیت کتب درسی و لباس فرم مدرسه و همینطور تکمیل فرم سرویس دانش آموز خود از روز شنبه ۱۱ شهریور تا حداکثر چهارشنبه ۱۵شهریور به دفتر دبیرستان (واقع در بلوار توحید) مراجعه نمایید.

با تشکر -فیروز قاسمی نژاد 
مدیر دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی شعبه ۲

۰

اطلاعیه سرویس-دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

اولیای محترمی که جهت سرویس مدرسه ثبت نام نموده اند ، لطفا جهت پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به عنوان قسط اول ، به دفتر دبیرستان واقع در خیابان ۱۰۸ مراجعه نمایند.چنانچه اولیایی نیز احتیاج به سرویس جهت فرزندشان دارند حداکثر تا تاریخ ۵شهریور به مدرسه تشریف بیاورند.

۰