ثبت نام در دبیرستان پروفسور سمیعی

به اطلاع دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی می رساند که ثبت نام اولیه در کلیه پایه های تحصیلی از پایه هفتم تا دوازدهم از روز شنبه ۱۸ اسفند آغاز شده است.

متقاضیان عزیز می توانند با در دست داشتن

۱ برگ کپی شناسنامه

۱ عدد پوشه آبی

۳ قطعه عکس

کپی آخرین کارنامه تحصیلی

به دبیرستان پروفسور سمیعی مراجعه نمایند.

ساعات ثبت نام از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۳ می باشد.

این ثبت نام برای دانش آموزانی است که عضو دبیرستان پروفسور سمیعی نیستند

جهت ثبت نام در پایه های هفتم تا نهم به آدرس دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی به نشانی گلسار بلوار گیلان انتهای خیابان ۱۸۸ و جهت ثبت نام در پایه های دهم تا دوازدهم به آدرس گلسار بلوار گیلان انتهای خیابان ۱۹۲ مراجعه نمایید.

دبیرستان دوره دوم

تلفن تماس :۳۳۷۷۱۷۶۰ و ۳۳۷۷۱۷۶۱

دبیرستان دوره اول

تلفن تماس :۳۳۷۷۰۵۱۹ و ۳۳۷۷۴۱۵۶