پیش ثبت نام دوره اول پایه هفتم و دوره دوم پایه دهم آغاز شد.

لطفا با در دست داشتن ۲ قطعه عکس پرسنلی / یک عدد پوشه /یکه برگ فتوکپی شناسنامه دانش آموز/ یک برگ فتوکپی کارنامه ترم اول دانش آموز از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۶ ترجیحا به همراه دانش آموز جهت معارفه و پیش ثبت نام از شنبه تا چهار شنبه ساعت ۱/۳۰ ظهر تا ساعت ۲/۳۰ دقیقه و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸/۳۰ دقیقه صبح تا ساعت ۱۲ ظهر جهت ثبت نام در پایه هفتم  به دبیرستان دوره اول شعبه ۱ واقع در بلوار گیلان -خیابان ۱۶۳ پلاک ۵  و جهت ثبت نام در پایه دهم به آدرس گلسار بلوار گیلان انتهای خیابان ۱۹۲ مراجعه نمایند. با تشکر

دبیرستان دوره اول (جهت ثبت نام در پایه هفتم)

دبیرستان دوره دوم (جهت ثبت نام در پایه دهم)