دبیرستان دوره دوم

باز هم نتایج درخشان دانش آموزان دبیرستان پروفسور سمیعی در کنکور سراسری

نوشته شده توسط:

۰

گزارش اولین بازی تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی در اولین دیدار خود در مسابقات کشوری به مساف تیم هرمزگان رفت. در این دیدار که روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید در کوارتر اول تیم دبیرستان با نتیجه ۱۷ بر ۹ از تیم هرمزگان پیشی گرفت . در کوارتر دوم شرایط حساس تر شد اما تیم دبیرستان پروفسور سمیعی توانست ۳۱ بر ۲۷ بر تیم هرمزگان غلبه کند اما در کوارتر چهارم نتیجه را ۴۰ بر ۳۶به تیم حریف واگذار کرد .متاسفانه علی رقم آمادگی بالای تیم دبیرستان پروفسور سمیعی ،در پایان تیم هرمزگان توانست با نتیجه

بر ۵۳ پیروز میدان شود.شایان ذکر است که این مسابقات فردا (۱۶ مرداد ) نیز ادامه دارد

امشب نیز تیم بسکتبال مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی از حافظیه شیراز دیدن کرد

۰

اخبار اردوی تیم بسکتبال دبیرستان

نوشته شده توسط:

به گفته آقای علی اکبر جمشیدی سرپرست تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی، این تیم ساعت ۷صبح امروز شنبه به شهرشیراز رسید. اعضاء تیم درخوابگاه مخصوص به خودشان مستقر شده وقرار است که امروز غروب به زیارت شاهچراغ بروند امشب نیزمسابقات قرعه کشی خواهدشدوازفرداشروع رسمی مسابقات راخواهیم داشت.گروه بندی مسابقات اینگونه شدکه گیلان باهرمزگان و لرستان دریک گروه قرار گرفتند وفردایکشنبه اولین بازی خود رادرساعت دوبعداز ظهر باهرمزگان خواهند داشت.کل تیمهای شرکت کننده ۲۳تیم میباشند.

به امید موفقیت تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی

۰

اعزام تیم بسکتبال دبیرستان به مسابقات کشوری

نوشته شده توسط:

آرزوی موفقیت وپیروزی برای تیم بسکتبال دبیرستان پروفسور سمیعی اعزامی به مسابقات قهرمانی بسکتبال آموزشگاه های کشور تاریخ پانزده مرداد۱۳۹۶درشهرشیراز


مدیریت وهییت موسسین دبیرستان پروفسور سمیعی

۰

اطلاعیه ویژه دانش آموزان پایه دهم

نوشته شده توسط:

اولیای محترم دانش آموزان پایه دهم لطفا ظرف سه روز آینده پرونده کامل دانش آموز خویش را از مدرسه قبلی دریافت نمایید و به دفتر دبیرستان پروفسور سمیعی تحویل دهید.

باتشکر.مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی

۰

دریافت گواهی موقت دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:

تمامی دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی ۹۶_۹۵از روز یکشنبه ۹۶/۴/۱۸ می توانند جهت دریافت گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی و کارنامه فارغ التحصیلی خود به دفتر دبیرستان مراجعه نمایند.
تذکر ۱:داشتن این دو مدرک در هنگام ثبت نام در دانشگاه ها الزامی می باشد.
تذکر ۲:قبل از مراجعه به دبیرستان از تسویه حساب مالی خویش با دبیرستان مطمن گردید.
با تشکر .مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی ۱
۰

زمان اعلام دریافت کارنامه های سال سوم ریاضی و تجربی

نوشته شده توسط:

ضمن عرض تبریک به جهت قبولی ۱۰۰ درصدی دانش آموزان سال سوم در امتحانات نهایی خرداد ۱۳۹۶ به اطلاع اولیا و دانش آموزان عزیز میرساند که از روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۶ می توانند جهت دریافت کارنامه نهایی خرداد به دبیرستان خود مراجعه نمایند.

 

۰

اعلام برنامه کلاس های تابستانه دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

به اطلاع دانش آموزان اولیای محترم می رساند ،کلاس های دبیرستان دروه دوم پروفسور سمیعی از روز شنبه طبق برنامه زیر برگزار میگردد، لازم به ذکر است دانش آموزان عزیز در اولین روز حضور در مدرسه ساعت ۷:۴۵  صبح حتما در محل دبیرستان با توجه به برنامه زیر حضور به هم رسانند

دانش آموزان کلاس های زیر محل تشکیل کلاس های ایشان در دبیرستان شعبه ۱ پروفسور سمیعی واقع در گلسار  ابتدای بلوار سمیه روبروی بیمارستان گلسار  خواهد بود.

دهم ریاضی ، دهم تجربی ۰۲ ، دهم تجربی ۰۳ ، دهم تجربی ۰۴ ، یازدهم ریاضی ، یازدهم تجربی ۰۶ و چهارم ریاضی


دانش آموزان کلاس های زیر محل تشکیل کلاس های ایشان در دبیرستان شعبه ۲ پروفسور سمیعی واقع در گلسار بلوار توحید روبروی شهر کتاب  خواهد بود.

یازدهم تجربی ۰۷ ، یازدهم تجربی ۰۸، چهارم تجربی شعبه ۱۰ ، چهارم تجربی ۱۱و چهارم تجربی شعبه ۱۲


لازم به ذکر است که این تقسیم بندی به طور موقت خواهد بود و سپس تمامی دانش آموزان در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی واقع در خیابان ۱۹۲ گلسار تجمیع خواهند شد.


ایام هفتهساعتدهم ریاضی 01 دهم تجربی 02دهم تجربی 03دهم تجربی 04یازدهم ریاضی 05یازدهم تجربی 06یازدهم تجربی 07یازدهم تجربی 08چهارم ریاضی 09چهارم تجربی 10چهارم تجربی 11چهارم تجربی 12
شنبه2و1شیمی ریاضیریاضیفیزیکزیستشیمیریاضیفیزیکزیستریاضیزبان خارجه
فتحی دختبابایی نژادطهماسبیسماکچیشیرین پورنیک نفسحسن پورزرینیکریمینصیریبحری
4و3ریاضیشیمیفیزیکریاضیشیمیریاضیزیستفیزیکزیستشیمیریاضی
حسن پورفتحی دختسماکچیبابایی نژادخشنودنصیریشیرین پورزرینیکریمینیک نفسطهماسبی
6و5شیمی زیستفیزیکشیمیشیمیریاضیریاضیفیزیکریاضیریاضی
فتحی دختکریمیسماکچیخشنودنیک نفسحسن پوربابایی نژادزرینینصیریطهماسبی
8و7ریاضیشیمیشیمیریاضیزیستفیزیکریاضیشیمیفیزیکشیمی
حسن پورفتحی دختخشنودنصیریکریمیزرینیبابایی نژادنوروزیسماکچینیک نفس
یکشنبه2و1زبان خارجهزیستشیمیریاضیریاضیفیزیکریاضیزیستزمین شناسیفیزیکشیمی
محمدیکریمینوروزیطهماسبیبابایی نژادزرینینصیریشیرین پورعلیزادهسماکچینیک نفس
4و3هندسهریاضیشیمیزبان خارجهفیزیکریاضیزیستفیزیکریاضیشیمیزمین شناسی
امیدیبابایی نژادنوروزیمحمدیسماکچینصیریکریمیزرینیطهماسبینیک نفسعلیزاده
6و5فیزیکفیزیکریاضیزیستفیزیکفیزیکشیمیریاضیزیستفیزیک
کاظمیانپورمعصومییعقوبیمحلیزرینیاولیایینوروزیطهماسبیکریمیسماکچی
8و7فیزیکفیزیکریاضیزیستفیزیکشیمیفیزیکزیستفیزیک
کاظمیانپورمعصومییعقوبیمحلیاولیایینوروزیزرینیکریمیسماکچی
دوشنبه2و1زیستشیمیهندسهزمین شناسیزبان خارجه
روحیدکترکیاحنیفه پورعلیزادهبحری
4و3زیستشیمیشیمیگسستهزبان خارجهفارسی
روحینوروزیدکترکیاحنیفه پوربحرینصیری کما
6و5فیزیکشیمیزبان خارجهفارسیزمین شناسی
پورمعصومینوروزیبحرینصیری کماعلیزاده
8و7فیزیکفارسیشیمیزمین شناسی
پورمعصومینصیری کمانوروزیعلیزاده
چهار شنبه2و1فارسی
مهدوی
4و3زمین شناسی
علیزاده
6و5زیست
محلی
8و7زیست
محلی

کلاس بندی دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

کلاسنامنام خانوادگی
یازدهم ریاضیمحمدابراهیم نیا
یازدهم ریاضیپویاادهم
یازدهم ریاضیکیانمهراسکافی
یازدهم ریاضیماهاناسکندری
یازدهم ریاضیماهانحسین پور مقدم
یازدهم ریاضیامیر محمدحسینی
یازدهم ریاضیابوالفضلدادرس
یازدهم ریاضیآرادذهنی
یازدهم ریاضیصدراصالحی
یازدهم ریاضیماهانطلیسگر
یازدهم ریاضیمحمدعباسی
یازدهم ریاضیمهدیعطایی
یازدهم ریاضیپویاغلامی
یازدهم ریاضیآریانفرحبد
یازدهم ریاضیپرهامقدسی
یازدهم ریاضیشایانقرقایی
یازدهم ریاضیآرتینقناعی
یازدهم ریاضیعلیکاوه گر
یازدهم ریاضیعلیگنجیان
یازدهم ریاضیکسریلشکری
یازدهم ریاضیسید امیر حسینمیرباذل
یازدهم ریاضیمرتضینویدی
یازدهم ریاضیحسام الدینهمایی
یازدهم تجربی08علیخجسته
یازدهم تجربی08علیذرات داخلی پسند
یازدهم تجربی08امیر حسینرضوانی
یازدهم تجربی08امیرحسینصدیقی
یازدهم تجربی08سید احمدرضاقاسم زاده
یازدهم تجربی08حسنقطب زاده
یازدهم تجربی08سروشقلم آرا
یازدهم تجربی08محمدقلی پور
یازدهم تجربی08رامتینکریمی
یازدهم تجربی08آریانکلاچاهی ثابت
یازدهم تجربی08شایانمحجوب
یازدهم تجربی08ماهانمحمدی نژاد
یازدهم تجربی08علیمحمود زاده
یازدهم تجربی08امیرحسینمددپور
یازدهم تجربی08سبحانمظلومی
یازدهم تجربی08مهدادمعافی
یازدهم تجربی08حسینمهدوی
یازدهم تجربی08سید پرهاممیرعیسی پور
یازدهم تجربی08امیر حسیننژاد رمضان
یازدهم تجربی08محمد جوادنعمتی
یازدهم تجربی08بردیانیک صفتی
یازدهم تجربی08محمد صادقمحبوبی
یازدهم تجربی07فریدافشاریان
یازدهم تجربی07هودادامین
یازدهم تجربی07امیر محمدبهمن یار
یازدهم تجربی07امیر حسیندقیقی
یازدهم تجربی07علیسعیدی
یازدهم تجربی07سید علیسیافی شریفی
یازدهم تجربی07آرششهابی
یازدهم تجربی07محمدرضاشیلانی
یازدهم تجربی07محمد مهدیصفری
یازدهم تجربی07رهامصنعت کار
یازدهم تجربی07رادینطلوعی
یازدهم تجربی07سید بردیاعابدی
یازدهم تجربی07ماهانعباسی
یازدهم تجربی07سید اسماعیلعظیمی
یازدهم تجربی07محمد علیعمیدی
یازدهم تجربی07سبحانفرحبد
یازدهم تجربی07علیفرخی
یازدهم تجربی07آریانافرداد
یازدهم تجربی07امیرحسینقاسم زاده
یازدهم تجربی07علیرضاقراغانی پور
یازدهم تجربی07محرابقربانی
یازدهم تجربی07سید نیماقیمی
یازدهم تجربی07سپهرمحبوب بشری
یازدهم تجربی07دانیالنظامی
یازدهم تجربی07شهابیحیی زاده
یازدهم تجربی06امیرحسینابراهیمی
یازدهم تجربی06علی اسماعیلی مقدم
یازدهم تجربی06آرینآسایش مقدم
یازدهم تجربی06سبحانآشینه
یازدهم تجربی06محمد جوادپارسا
یازدهم تجربی06امیرحسینپوراحمد
یازدهم تجربی06آرادپوراحمد
یازدهم تجربی06مهدیپورعلی
یازدهم تجربی06سید امیرمحمدتائب
یازدهم تجربی06امیر مهدیجنتی
یازدهم تجربی06محمدرضاجواهری
یازدهم تجربی06مهدیحسن پور
یازدهم تجربی06مهرشادحسینی
یازدهم تجربی06محمد حسنخسروی
یازدهم تجربی06امیر حسینخشنودی
یازدهم تجربی06محمدپارسادریادل
یازدهم تجربی06بردیاروزافزای
یازدهم تجربی06محمد هادیروشنی
یازدهم تجربی06آریانزمانپور
یازدهم تجربی06امینسندانی
دهم ریاضیبهبداسکافی
دهم ریاضییاسمنآریا
دهم ریاضیعلیرضابزرگ زاده
دهم ریاضیرهامبلادر
دهم ریاضیارشیابیدار
دهم ریاضیفربدتوانا
دهم ریاضیزهریسپاس
دهم ریاضینویدسمیع زاده
دهم ریاضیهیرادصفر پور
دهم ریاضیعلیرضاطالع درخشان
دهم ریاضیامیر محمد فرود
دهم ریاضیمیر شایانفروزش نیا
دهم ریاضیعلیفلاح
دهم ریاضیعرشیافیروزی
دهم ریاضیکیانمحمدی
دهم ریاضیایمان ملکی
دهم ریاضیمحمد علیمومنی
دهم ریاضیمحمدنورسته
دهم ریاضیالبرزنوزاد
دهم تجربی4علیرضاارج
دهم تجربی4سید عباساسحاقی
دهم تجربی4سپهراعتدالی
دهم تجربی4ایمان امانی پور
دهم تجربی4سید امیر رضااولیایی
دهم تجربی4سروشبابایی
دهم تجربی4امیر محمدخوشه چین
دهم تجربی4صادقسعادتی
دهم تجربی4کسریسیاوش
دهم تجربی4سالارشیخی
دهم تجربی4امیر حسینطالبی دارستانی
دهم تجربی4فرزادعبادتی
دهم تجربی4دانیالقدرت پور
دهم تجربی4امیر رضاقدیمی
دهم تجربی4علیرضا قربانیان
دهم تجربی4سپهرقلی پور
دهم تجربی4امیر محمدمسافر
دهم تجربی4امیر علینورافشان
دهم تجربی4امیر حسیننوری
دهم تجربی3علیارجمند
دهم تجربی3مهداداسماعیلی
دهم تجربی3علیرضاامجد
دهم تجربی3اسماعیلبراتی
دهم تجربی3کیارشپیچگاه
دهم تجربی3آرمینتبری
دهم تجربی3حامدرنجور
دهم تجربی3سیاوشسالاری
دهم تجربی3هومانشعاع احمدی
دهم تجربی3علیرضاشهبازی
دهم تجربی3عرشیاکاوسی
دهم تجربی3معینکرمی
دهم تجربی3محمدکوچک نیا
دهم تجربی3ایمان گلدوست
دهم تجربی3بهدادمرادی
دهم تجربی3مهدیمنتظر
دهم تجربی3امیرحسینوهابی
دهم تجربی2محمدرضااسدی
دهم تجربی2آرینآذر نوش
دهم تجربی2عرشیاحقیقی
دهم تجربی2ماهانخان بیگی
دهم تجربی2محمدرضاخوش رفتار
دهم تجربی2آرتانرحیم زاده
دهم تجربی2راستینرستمی
دهم تجربی2آردادزرین صدف
دهم تجربی2سید رادینزوار موسوی
دهم تجربی2سید محمد علی زین العابدینی
دهم تجربی2علی زینال زاده
دهم تجربی2علیرضاسالاری
دهم تجربی2امیر حسینصفرپور
دهم تجربی2علی طالبی
دهم تجربی2امیر حسینعبدی نژاد
دهم تجربی2نیماعلیزاده
دهم تجربی2محمد مهدیغریب نواز
دهم تجربی2رضافرازمند
دهم تجربی2مانیقسمتی زاده
چهارم ریاضیمرتضیپارسا
چهارم ریاضیامیر حسینپورعلی
چهارم ریاضیسید امیر علیپیشوایی
چهارم ریاضیماهانتابعی
چهارم ریاضیمصطفیجباری
چهارم ریاضیآرینحاجی عباسی
چهارم ریاضیسید عابدینحسینی
چهارم ریاضیرهامحیات بخش
چهارم ریاضیعادلحیدری
چهارم ریاضیامیر علیخدابنده
چهارم ریاضیسجادداستانی
چهارم ریاضیعلیرضارمضانی مهر
چهارم ریاضیآرشزارعی
چهارم ریاضیمبینسنایی
چهارم ریاضیسید پارساشریفی
چهارم ریاضیسید سپهرصابری فر
چهارم ریاضیصالحطالبی
چهارم ریاضیدانیالطلوعی
چهارم ریاضیپارساعادلی مسبب
چهارم ریاضیسروشغلامجانی مقدم
چهارم ریاضیمحمد هادی فرهنگ
چهارم ریاضیکیوانکامیاب
چهارم ریاضیامیر محمدموحدی
چهارم ریاضیمحمد سعیدمومنی
چهارم ریاضیآرادنورافشان
چهارم ریاضیمحمدرضاهمت
چهارم ریاضیامیر محمد یزدانی
چهارم تجربی12آریااحدزاده قناد
چهارم تجربی12محمد احسانتوحیدی
چهارم تجربی12رادینحقیقت طلب
چهارم تجربی12علیرضاحیدری
چهارم تجربی12امیرحسینحیرانی
چهارم تجربی12محمدرضارحیم زادمتحد
چهارم تجربی12آرشازهرابی
چهارم تجربی12امیرحسینشایگان نسب
چهارم تجربی12كیوانغلامعلی زاده پسیخانی
چهارم تجربی12اویسفدائی آسیابسری
چهارم تجربی12محمدرضافیروزی
چهارم تجربی12عباسقاسمی دارستانی
چهارم تجربی12امیرمحمدقلی زاده دافچاهی
چهارم تجربی12دانیالقوتی كیسمی
چهارم تجربی12آرمانگرگانی
چهارم تجربی12سید علیرضالالمی
چهارم تجربی12محمدمحمدی والا
چهارم تجربی12آرشمحمدیاری
چهارم تجربی12هادی نظر پور
چهارم تجربی12نیمانوربخش
چهارم تجربی12كسرینوشادیوسفی
چهارم تجربی12كسریوفادار
چهارم تجربی12دانیالوفائی فرد
چهارم تجربی11عرفانپیرنظری
چهارم تجربی11میرسبحانجلالی چمنی
چهارم تجربی11راستینجوادی كلورزی
چهارم تجربی11امیررضاحسین پور
چهارم تجربی11عدنانخدادادی شیراز
چهارم تجربی11دانیالدژم پناه
چهارم تجربی11محمدرضارجبی پسیخانی
چهارم تجربی11محمدامینرمضان پور
چهارم تجربی11سامانرمضانی شمامی
چهارم تجربی11سیدماهانرئیس زاده ضیابری
چهارم تجربی11علیرضازیباشهرستانی
چهارم تجربی11امیرعلیسروی
چهارم تجربی11سجادشاهی
چهارم تجربی11مهرشادصالحی زاده توچائی
چهارم تجربی11اشكانصدیقی لادمخی
چهارم تجربی11علیرضاطالبی كرباسدهی
چهارم تجربی11امیرصدراعابدینی
چهارم تجربی11آرینغلامی شكارسرائی
چهارم تجربی11رضافائزی فلاح
چهارم تجربی11علیرضاقاسمیان سیاهكلرودی
چهارم تجربی11راستینكمال پوردهكائی
چهارم تجربی11صدرامحمودنژادشالكوهی
چهارم تجربی11مهرابمقتدرگیلوائی
چهارم تجربی11علیرضاملاجعفری
چهارم تجربی11صدرامنتظری فشتالی
چهارم تجربی10سیدارشیااعتضادی كیائی
چهارم تجربی10امیرحسیناكبرزاده
چهارم تجربی10عقیلانصاری صیقلانی
چهارم تجربی10عدنانباباخانی جعفرآبادی فرد
چهارم تجربی10سیدامیرعلیبخرد
چهارم تجربی10برناپورنعمتی
چهارم تجربی10امیرحسینتیره دست
چهارم تجربی10اشكانحسین پناه قصبه
چهارم تجربی10آرینحسین زاده
چهارم تجربی10نیماحقیقت دوستی سیار
چهارم تجربی10عرفاندرویش زاده
چهارم تجربی10علیرضادهقان
چهارم تجربی10امیررحیمی برندق
چهارم تجربی10آرینرسولی پور
چهارم تجربی10حمیدرضارضائی چمنی
چهارم تجربی10امیرحسینرمضانپورپشتیری
چهارم تجربی10امیرحسینشریفی شكاراسطلخی
چهارم تجربی10مهدیشمسائی
چهارم تجربی10سیدامیرطباطبائی
چهارم تجربی10میثمعلی محمدی
چهارم تجربی10رضاقاسمی سلاكجانی
چهارم تجربی10امیرنوری
۰

برنامه هفتگی و کلاس بندی دبیرستان دوره دوم

نوشته شده توسط:

به اطلاع دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی میرساند که از ساعت ۱۴ فردا میتوانند با مراجعه به همین وب سایت کلاس بندی و برنامه هفتگی ترم تابستان خود را دریافت نمایند.

 

۰

نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ منتشر شد

نوشته شده توسط:

زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (پایه هفتم و دهم) سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

برای مشاهده نتایج برروی لینک زیر کلیک کنید :

 

مشاهده نتایج

۰
Page 5 of 8 «...34567...»