آزمون جامع دبیرستان

آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی با هدف ارزیابی تستی دانش آموزان امسال برای هر ترم یک مرحله طراحی شده است.یکی از ویژگی های این آزمون این است که کاملا به صورت بومی توسط دبیران همین دانش آموزان طراحی میگردد و همان روز آزمون تصحیح میگردد. سوالات آزمون نیز به طور کامل در کلاس درس برای دانش آموز حل و رفع اشکال میگردد.

این آزمون با هدف ارزیابی مطالعات نیم سال اول طراحی شده است. سرفصل های این آزمون تا ۷۵ درصد نیم سال اول را پوشش می دهد تا دانش آموز کلیه مطالعاتی که در این بازه داشته را به طور کامل بازیابی نماید و با نقاط ضعف خود در دروس اصلی آشنا شوند تا قبل از امتحانات نیم سال اول آنرا مرتفع نمایند.
کلید نهایی سوالات اولین مرحله آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی

این آزمون در روز ۸ آذر از ساعت ۸:۳۰ صبح در ۶ گروه برگزار شد. نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه پرینت شده روز شنبه ۱۰ آذر به دانش آموزان تحویل شد.پس از حل کامل سوالات در آن هفته و اشکال یابی کامل آن نتایج نهایی نفرات برتر به شرح ذیل اعلام میگردد.

دهم ریاضی

۱-ارشیا علیپور

۲-محمد ابوالفضل زاده

۳-سید پاداش ستوده

دهم تجربی

۱-راستین صابر

۲-سید احسان کاظمی پیرسرا

۳-محمد پارسا علیزاده

۴-پوریا خوش خلق

۵-علی امیدوار

یازدهم ریاضی

۱-آریا یاسمن

۲-محمد علی مومنی

۳-بهبد اسکافی

یازدهم تجربی

۱-نیما سهمگر

۲-محمد حسین استوار

۳-ماهان رسام

۴-مهدی منتظر

۵-اوژن قدسی

دوازدهم ریاضی

۱-پرهام قدسی

۲-حسام الدین همایی

۳-آراد ذهنی

دوازدهم تجربی

۱-سید نیما قیمی

۲-علیرضا قراغانی پور

۳-محمد حسن خسروی

۴-امیر حسین دقیقی

۵-محراب قربانی

گزارش تحلیلی آزمون
این گزارش بر اساس میزان پاسخ گویی دانش آموزان به سوالات آزمون طراحی شده است. در این گزارش سعی بر آن شده تا تحلیلی دقیق از عملکرد میانگین دانش آموزان در هر پایه محاسبه شود تا دانش آموزان میزان دشواری هر سوال را بر اساس پاسخگویی سایر دانش آموزان آن پایه بدست آورد.
لازم به ذکر است بخشی از این گزارش در تصویر پاسخبرگ موجود در کارنامه ارائه شده به دانش آموز موجود است.