از خرداد ماه سال ۱۳۸۹ جمعی از فرهنگیان برجسته و خوش نام شهر رشت با انگیزه ماندگاری و خدمت در عرصه های علمی و فرهنگی اقدام به تاسیس دبیرستان غیر دولتی نمودند که این واحد آموزشی با نام ماندگار پروفسور مجید سمیعی زینت یافت . هیئت موسسین با همکاری کادر مجرب آموزشی و اجرایی دانش آموزان را از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ی حضوری جذب نمودند.

[content align=”center”]

چرا دبیرستان پروفسور سمیعی؟

 

[/content]
[row]

[features layout=”center” style=”cricle cover” icon=”fa-check-square-o” title=”بالاترین قبولی کنکور”]بالاترین آمار قبولی کنکور سراسری و کسب رتبه نخست بین دبیرستان های غیر دولتی سطح شهر[/features]
[features layout=”center” style=”cricle cover” icon=”fa-star” title=”استعداد های برتر”]تمامی دانش آموزان این مجموعه پس قبولی در آزمون ورودی مجاز به ثبت نام میباشند[/features]
[features layout=”center” style=”cricle cover” title=”بهترین امکانات آموزشی”]امکانات آموزشی به روز جهت فراگیری بهتر علوم نظیر آزمایشگاه و سایت مجهز[/features]
[features layout=”center” style=”cricle cover” icon=”fa-magic” title=”بهترین اساتید”]بهترین اساتید استان جهت تدریس مفهومی دروس در تمامی مقاطع متوسطه و دبیرستان[/features]

دبیرستان پروفسور سمیعی دوره دوم

دبیرستان پروفسور سمیعی شعبه متوسطه دوره اول شعبه ۱

دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲