اخبار

قهرمانی تیم شطرنج دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲ در مسابقات آموزشگاهی قهرمانی استان گیلان

نوشته شده توسط:

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه