اخبار

بودجه بندی امتحانات میان ترم پایه هفتم دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دانلود فایل PDF

بودجه بندی امتحانات میان ترم فروردین ماه ۱۳۹۷ پایه هفتم

درس

فصل ها و درس ها

زبان خارجه از درس ۴ تا پایان درس ۶
عربی از درس ۵ تا پایان درس ۸
ریاضی از دروس ترم دوم تا جایی که خوانده شد
فیزیک فصل ۹ و ۱۰
زیست شناسی از درس ۱۱ تا پایان درس ۱۴ (کتاب و جزوه)
مطالعات اجتماعی از درس ۱۳ تا پایان درس ۱۹
پیام های آسمان از درس ۴ تا پایان درس ۱۱ (بصورت تست)
تفکر و سبک زندگی از اول کتاب تا جایی که درس داده شده است
شیمی درس ۶ و ۷

 

*دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲*

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه