اخبار

کارگاه آموزشی سفالگری درس فرهنگ و هنر دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دانش آموزان پایه هفتم در کارگاه عملی (سفالگری) با الهام گرفتن از پدیده های طبیعی، اشیای گلی گوناگون ساختند.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه