اخبار

کارگاه آموزشی با موضوع چهارشنبه آخر سال در دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

با حضور رئیس محترم کلانتری گلسار جناب سرهنگ سرخوش پور کارگاه آموزشی با موضوع چهارشنبه آخر سال بمنظور پرهیز دانش آموزان از بکارگیری مواد انفجاری و خود آگاهی از آن و …… برگزار شد.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه