اخبار

مسابقات لیگ علمی دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دو تیم برگزیده از دانش آموزان پایه هفتم در مسابقات لیگ علمی شرکت نمودند.

با آرزوی موفقیت و پیروزی

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه