اخبار

شرکت دانش آموزان دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲ در مرحله اول المپیاد ریاضی نوجوانان (مبتکران)

نوشته شده توسط:

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲ روز جمعه  اسفند در مرحله اول المپیاد ریاضیات نوجوان (مبتکران) با دانش آموزان سراسر کشور به رقابت پرداختند.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه