اخبار

کارگاه عملی درس کار و فناوری در پایه هفتم دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

نوشته شده توسط:

دانش آموزان پایه هفتم با هدف انجام کار گروهی ، نوآوری و خلاقیت و کسب شایستگی های کارآفرینی در کارگاه عملی خلاقانه شرکت میکنند.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه