اخبار

بازدید علمی از پژوهشسرای پروفسور رضا (شهرک اندیشه) دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دانش آموزان پایه هفتم بمنظور آشنایی با کارگاه های نانو، فیزیک و شیمی از پژوهشسرای پروفسور رضا (شهرک اندیشه) بازدید نمودند.

شایان ذکر است این بازدید بطور مستمر در حال انجام است.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه