اخبار

اطلاعیه مهم تغییر نرخ شهریه دبیرستان دوره اول -شعبه ۱

نوشته شده توسط:

قابل توجه اولیای محترم

دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی -شعبه ۱

با توجه به ابلاغیه ی جدیداداره محترم اموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت نرخ مصوب برنامه های مازاد فوق برنامه سال تحصیلی ۹۶ ۹۷ که به تصویب انجمن اولیای محترم این دبیرستان رسیده بود از مبلغ ۱۲۱۵۰۰۰ تومان به مبلغ ۸۷۰۰۰۰ تومان تقلیل یافت لذا با توجه به این ابلاغیه اگر اولیایی طبق قرار داد قبلی تا این تاریخ با دبیرستان تسویه حساب کرده باشد مبلغ ۳۴۵۰۰۰  تومان به ایشان مسترد می گردد.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه