اخبار

نتایج آزمون ورودی جهت شرکت در مسابقات لیگ علمی استان دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۱

نوشته شده توسط:

۱۰ نفر اول پایه هشتم
۱- علی اصغر کریمی          کلاس ۸/۳
۲- آیین زرینی                  کللاس ۸/۲
۳- محمد مهدی سیاح           کلاس ۸/۲
۴- ارمیا امیدی                 کلاس ۸/۱
۵- مزدا صابر حبیبی          کلاس ۸/۲
۶- حسام الدین احدی           کلاس ۸/۱
۷-ماهان لطیفی                کلاس ۸/۳
۸- علیرضا حمید زاده        کلاس ۸/۱
۹- سید ارشیا علوی          کلاس ۸/۲
۱۰- امیر محمد مومنی       کلاس ۸/۳
۱۰ نفر اول پایه نهم
۱- امین معمار زاده         کلاس ۹/۳
۲- امیر علی قلی زاد       کلاس ۹/۲
۳- آریان نیزه باز           کلاس ۹/۳
۴-محمد مهدی عباسی      کلاس ۹/۲
۵- کسری کتیرائی         کلاس ۹/۳
۶- میلاد عبادی پور       کلاس ۹/۲
۷- پرهام ثابت کار         کلاس ۹/۱
۸-محمد ابوالفضل زاده    کلاس ۹/۱
۹- امیر حسین خدمتگزار کلاس ۹/۱
۱۰- سبحان شریفی        کلاس ۹/۲
۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه