اخبار

برگزاری دومین نشست انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول – شعبه۲

نوشته شده توسط:

دومین نشست انجمن اولیاء و مربیان بمنظور بررسی فعالیتها و برنامه های آموزشی و پرورشی اعم از امتحانات ترم، آزمونهای پیشرفت تحصیلی، مسابقات لیگ علمی، کلاسهای فوق و پیشرفته، آزمایشگاه و کارگاه های مشاوره و …… برگزار شد.

 

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه