اخبار

ساعات ورزش دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پروفسور سمیعی ۲ دوره اول با آموزشهای تخصصی

نوشته شده توسط:

ساعات ورزش دانش آموزان پایه هفتم با آموزشهای تخصصی (بسکتبال – فوتسال) در سالن ورزشی تا پایان ترم اول با همکاری دبیران ارجمند ورزش برگزار میگردد.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه