اخبار

جلسه دیدار اولیاء محترم با دبیران ارجمند دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

نوشته شده توسط:

این جلسه که بمنظور تشریک مساعی و تبادل نظر پیرامون رشد و ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی دانش آموزان برگزار شد، اولیای محترم دانش آموزان بر اساس برنامه زمان بندی طی دور روز با دبیران درس ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی، ادبیات،زیست و زبان دیدار نمودند.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه