اخبار

جلسه انتخاب هیات رئیسه شورای دانش آموزی دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

نوشته شده توسط:

در راستای برگزاری جلسات مشورتی شورای دانش اموزی دبیرستام غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول شعبه ۲

در جلسه ای پس از تعیین وظایف شورا در سطح مدارس از سوی مدیر دبیرستان، اعضای هیئت رئیسه دانش آموزی با رای دادن دانش آموزان عضو شورا به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رادین سیرتی – رئیس شورا

۲- محمد رضا جعفری – نایب رئیس شورا

۳- هیراد زارع – منشی و رابط

۴- آریا عماد زاده – عضو

۵- امیر علی حقیری – عضو

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه