اخبار

اطلاعیه مهم برای دانش آموزان پایه هفتم

نوشته شده توسط:

قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی
جهت دریافت کارنامه تابستانه دانش آموزان پایه هفتم ، رفع نواقص پرونده های ثبت نامی دانش آموزان ، پرداخت وجه شهریه تابستانی ، وضعیت کتب درسی و لباس فرم مدرسه و همینطور تکمیل فرم سرویس دانش آموز خود از روز شنبه ۱۱ شهریور تا حداکثر چهارشنبه ۱۵شهریور به دفتر دبیرستان (واقع در بلوار توحید) مراجعه نمایید.

با تشکر -فیروز قاسمی نژاد 
مدیر دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی شعبه ۲

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه