اخبار

اولین دوره بازدید علمی تابستانی ویژه دانش آموزان پایه نهم و هشتم

نوشته شده توسط:

اولین دوره بازدید علمی ویژه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم از صبح روز چهارشنبه ۱۱ مرداد آغاز میگردد.

این بازدید علمی از آزمایشگاه های موسسه تحقیقات برنج کشور خواهد بود و آزمایشگاه های گیاهی و جانوری این موسسه مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

برنامه حضور دانش آموزان به شرح ذیل می باشد:

ساعت ۸ صبح       کلاس ۹/۳

ساعت ۹:۳۰ صبح     کلاس ۹/۲

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه