اخبار

شیوه نامه جدید محاسبه قبولی دروس متوسطه دوم

نوشته شده توسط:

بر اساس بخشنامه جدید آیین نامه آموزشی متوسطه دوم به شماره ۱۳۵۷۱۸ مورخ ۹۵/۸/۲ محاسبه قبولی نمرات براساس جدول زیر می باشدو شیوه قبلی ابطال می گردد:
در دوره ضمن سال:
مستمر اول با ضریب ۱
پایانی اول با ضریب ۲
مستمر دوم با ضریب ۱
پایانی دوم باضریب ۴
مجموع این ضرایب تقسیم بر ۸ می شود و نمره ماخوذه به دست می آید.
در دوره تابستان برای تمام دانش آموزان روزانه و بزرگسالان بر اساس ماده ۴۶ می باشد:
مستمر با ضریب ۱
پایانی با ضریب ۳
مجموع تقسیم بر ۴ می شود.

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه