اخبار

تقویم آموزشی پایان سال دبیرستان پروفسور سمیعی شعبه ۲

نوشته شده توسط:

به نام خدا

دانش آموز گرامی : با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما بدینوسیله تقویم اجرایی نتایج امتحانات و درخواست تجدید نظر و ثبت نام برای پایه یازدهم به شرح ذیل اعلام میدارد:

زمـــان اعـــلام نتایج امتـــحانات یکشنبه   ۱۳۹۶/۳/۲۸
زمان درخواست تجدید نظر امتـــحانات دوشنبه    ۱۳۹۶/۳/۲۹
زمان پاسخگویی به نتایج بررسی تجدید نظر چهارشنبه   ۱۳۹۶/۳/۳۱
زمـــان ثبت نام برای پایه یازدهــــم
(تجربی –ریاضی)
روز های شــنبه ۱۳۹۶/۴/۳
و یکــــشنبه ۱۳۹۶/۴/۴

محل ثبت نام :   گلسار بلوار سمیه روبروی بیمارستان گلسار
دبیــرستان شعــبه ۱ پروفـــــسور سمیــــعی

شـروع کـلاس های تابســـتان شنبه ۱۳۹۶/۴/۱۷

 

مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه