اخبار

جلسه آموزش خانواده-دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

نوشته شده توسط:

همانگونه که مستحضرید ،تربیت فرزند صالح وشایسته در پرتو هماهنگی وهمفکری کامل دو کانون خانه ومدرسه میسر است ،لذا شایسته است  که حضور ارزشمند شما در کنار مسئولین مدرسه موجبات نیل به اهداف عالی تربیت اسلامی را فراهم  آورد  بدین وسیله ازجنابعالی دعوت می شود جهت حضور در جلسه آموزش خانواده که در تاریخ ۲/۱۰/۹۵   ساعت ۱۷  الی ۱۹ عصربرگزار
می شود شرکت نمایید. اهم موضوعات مورد نظر شامل:icon_6219123

  • شیوه های برنامه ریزی و مطالعه در خصوص آزمونهای ترم اول
  • آموزش تربیت جنسی دانش آموزان در حوزه ی بلوغ

سخنرانها: مشاورین  محترم وفرهیخته  مجتمع غیر دولتی پروفسور سمیعی آقایان رضا پور ، جانعلی پور

آدرس:  گلسار – نبش خیابان توحید- سرپرستی بانک ملت – طبقه همکف – سالن همایش بانک ملت

امیداست،شرکت منظم وفعال شما،زمینه تحکیم ارتباط خانه ومدرسه رافراهم نموده،انگیزه ی رشدوتعالی فرزندتان راتقویت کند.

 

با تشکر مدیردبیرستان
غیر دولتی پروفسور سمیعی دوره اول

۰
  مطالب مشابه

ارسال دیدگاه